ศรีลังกาขุดคูน้ำเพื่อกันช้างไม่ให้ทิ้งขยะ

มีการขุดคูน้ำรอบ ๆ กองขยะในศรีลังกาเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเข้าไปหาอาหารท่ามกลางกองขยะพลาสติก ช้างมักจะจับกลุ่มไปที่จุดฝังกลบใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเมืองอัมปาราทางตะวันออก นอกจากเศษอาหารแล้วพวกเขายังบริโภคพลาสติกซึ่งจะฆ่าพวกมันอย่างช้าๆ ภาพของช้างที่หาอาหารจากขยะในเมืองอัมปาราทำให้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตกใจ

พลาสติกจากสถานที่ฝังกลบเป็นตัวฆ่าช้างป่าที่รู้จักกันดีซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 7,500 ตัวในศรีลังกา การท่องเที่ยวของช้างคื’เชื้อเพลิงที่โหดร้ายสถานที่ฝังกลบในอัมปาราถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณทศวรรษที่แล้วใกล้กับเขตสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งเป็นที่อยู่ของช้างประมาณ 300 ตัว รัฐบาลศรีลังกาพยายามปกป้องช้างและสัตว์ป่าอื่น ๆ โดยสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ ในเมืองอัมปารามีการติดตั้งรั้วไฟฟ้ารอบพื้นที่ฝังกลบเพื่อให้ช้างอยู่ในอ่าว แต่รั้วไม่ได้ผลกระตุ้นให้รัฐบาลขุดคูน้ำรอบสถานที่ฝังกลบแทน